Trung tâm điều khiển giao thông Hikvision

Hikvision cung cấp giải pháp Trung tâm điều khiển giao thông toàn diện bao gồm Truy xuất vi phạm, Quản lý xác minh vi phạm và Bảng điều khiển giao thông để cho phép giám sát thời gian thực về tình trạng giao thông và phản ứng tức thì khi cần.

Lưu trữ, truy xuất và phục hồi dữ liệu chuyên dụng

Hikvision Lưu Trữ, Truy Xuất Và Phục Hồi Dữ Liệu Chuyên Dụng
Hikvision cung cấp giải pháp Truy xuất Dữ liệu chuyên dụng, để người dùng thiết lập các điều kiện tìm kiếm với các phương tiện cụ thể. Nó hỗ trợ xem video đã ghi và thông tin chi tiết về xe để nhanh chóng xác định vị trí xe.

Cung cấp dữ liệu toàn diện và cụ thể

Cung Cấp Dữ Liệu Toàn Diện Trung Tâm điều Khiển Giao Thông
Hệ thống Truy xuất Dữ liệu chứa tất cả dữ liệu lịch sử của các phương tiện đi qua. Những người thực thi pháp luật có thể dễ dàng và hiệu quả truy vấn biển số của các phương tiện đi qua trong một khoảng thời gian cụ thể, lấy tất cả dữ liệu vi phạm của một đoạn đường cụ thể hoặc tìm thông tin lịch sử về một phương tiện cụ thể.

Tìm kiếm xe theo thông tin hoặc đặc điểm – Nâng cao hiệu quả thực thi

Tìm Kiếm Vị Trí Truy Xuất Xe Theo đặc điểm Thông Tin Xe
Tìm Kiếm Vị Trí Truy Xuất Xe Theo đặc điểm Thông Tin của Xe. Các camera giao thông này trích xuất các thuộc tính như loại xe, kiểu xe, màu sắc và giấy phép cùng với biển số, sau đó gắn thẻ và lưu trữ dữ liệu đó với thông tin thời gian và vị trí và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Cơ quan giao thông có thể tìm kiếm một phương tiện cụ thể trong hệ thống để lấy đường đi lịch sử của nó nếu cần.

Bằng chứng vi phạm giao thông xác thực và toàn cảnh – ít tranh chấp hơn

Bằng Chứng Vi Phạm Giao Thông Xác Thực ít Trandh Chấp
Nâng cao hiệu quả thực thi với ít tranh chấp hơn. Hikvision cung cấp giải pháp Quản lý xác minh vi phạm giao thông toàn cảnh với các ứng dụng đa dạng bao gồm quản lý vi phạm, xác minh vi phạm và tạo trích dẫn tự động.

Đơn giản hóa việc phát hiện và xác minh vi phạm giao thông

Đơn Giản Hóa Việc Phát Hiện Và Xác Minh Vi Phạm Giao Thông Với Camera Hikvision
Các camera giao thông được hỗ trợ bởi AI sẽ tự động phát hiện và báo cáo ngay lập tức các sự kiện vi phạm giao thông cho trung tâm chỉ huy – các sự kiện như vượt đèn đỏ, sử dụng làn đường không phù hợp và sử dụng điện thoại khi lái xe. Và cơ quan quản lý giao thông sau đó có thể tìm kiếm và xác minh các sự kiện được báo cáo theo cách thủ công.

Cung cấp số liệu thống kê vi phạm giao thông

Trung Tâm Camera Cung Cấp Số Liệu Thống Kê Vi Phạm Giao Thông
Hệ thống sẽ hiển thị số lượng tổng số sự kiện vi phạm giao thông phát hiện qua hệ thống camera, sự kiện đã xác minh và sự kiện bị loại bỏ trong một khoảng thời gian nhất định dưới dạng biểu đồ trực quan, mang đến những hiểu biết mới và giúp cơ quan giao thông đưa ra quyết định thông minh hơn.

Màn hình điều khiển, hiển thị thông tin giao thông Hikvision

Bảng điều Khiển Giao Thông Màn Hình Hiển Thị Hikvision Hik
Trực quan hóa dữ liệu để có nhận thức tình huống tốt và dễ dàng hơn. Hikvision cung cấp giải pháp Bảng điều khiển giao thông toàn diện với các ứng dụng đa dạng bao gồm thống kê cảnh báo phương tiện, thống kê tắc nghẽn giao thông, thống kê bảo trì thiết bị và thống kê phương tiện đi qua, cung cấp cho người dùng lệnh giao diện thống nhất.

Hiển thị giao thông đô thị trực quan

Bảng điều khiển giao thông hiển thị điều kiện giao thông trong thời gian thực và lịch sử, tính toán các phần đường bị tắc nghẽn cùng với các vi phạm và sự kiện để tạo báo cáo giao thông trực quan.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *